Beth yw Cylchgar?

Mae Cylchgar yn blatfform ar-lein sy’n hybu’r economi gylchol yn Sir Gaerfyrddin. Mae’r hafan yn gyfle hawdd i’w ddefnyddio i brynu a gwerthu eitemau ar lwyfannau cenedlaethol a lleol poblogaidd, ond wedi’i deilwra i’r eitemau/chwiliadau mwy lleol, i annog defnydd ac ailddefnyddio eitemau sydd eisoes mewn cylchrediad yn y sir.

Mae’r wefan yn cysylltu ag adnoddau presennol, gwefannau a phyrth ar economi gylchol yn y Deg Tref, ac mae’n cynnwys map o sefydliadau ar draws y sir sy’n ymwneud â gwaith economi gylchol, gyda dolen i Gyfeirlyfr Trwsio Swyddogol Cymru.