Cliciwch yma i gael y map swyddogol o fusnesau atgyweirio lleol.

Mae’r map isod yn beilot nad yw’n cael ei ddiweddaru bellach ond sydd wedi’i gynnwys i ddangos y potensial ar gyfer mapiau ffynhonnell agored i ddarparu gwybodaeth gymunedol.